AUREUS.digital Tracking and Tracing solutions

AUREUS.digital je založený na generátore jedinečných
identifikátorov a je schopný poskytnúť nielen jedinečný identifikátor pre spotrebiteľské balenie tabakového výrobku, ale aj jedinečné identifikátory pre rôzne druhy balení a rôzne druhy produktov pre všetky ekonomické subjekty od výrobcov, distribútorov až po maloobchodníkov.

Naše riešenie sa dá prispôsobiť vašim obchodným potrebám a môže sledovať akýkoľvek produkt vo všetkých fázach jeho životného cyklu. Poskytuje vám ľahký a okamžitý prístup ku všetkým dôležitým informáciám a je pripravený na nasadenie okamžite.

Vytvárame pre vás budúcnosť. Digitálnu a transparentnú.

Prispievame tak k zvyšovaniu transparentnosti obchodných postupov a transakcií v rámci celého dodávateľského reťazca a zároveň tak budujeme lepšiu ochranu spotrebiteľa.

Naše technológie odhaľujú pôvod, autenticitu a distribučnú cestu každého produktu v reálnom čase.

Pridaná hodnota

Prináša unikátne benefity pre všetky subjekty (verejná správa, výrobcovia, distribútori, zákazníci)

Transparentnosť

Pomáha k transparentnosti celého obchodného procesu

Ochrana

Poskytuje ochranu nielen konečnému spotrebiteľovi

  • Vláda
  • Výrobcovia
  • Zákazníci

Vlády sa usilujú zabezpečiť výber daní a uplatňovanie zákonov a právnych predpisov. Potrebujú spoľahlivú
a bezpečnú schopnosť označiť, či je výrobok na trhu pravý alebo falšovaný.

AUREUS.digital spĺňa všetky tieto potreby a poskytuje jedinečnú
a bezpečnú identifikáciu výrobkov tak, aby mohli vládne orgány pracovať s istotou a úplnou kontrolou nad pravosťou výrobkov na trhu.

Rozumieme, že je pre vás dôležité mať pod kontrolou celý dodávateľský reťazec, optimalizovať ho a účinne bojovať proti nezákonnému obchodu.

Aj vaši spotrebitelia čoraz viac požadujú transparentnosť a prístup k informáciám o výrobkoch vrátane krajiny pôvodu, zloženia, či certifikácie produktu. AUREUS.digital vám pomôže zvýšiť transparentnosť vašich produktov, vďaka čomu si môžete budovať lepšiu dôveru svojich zákazníkov.

Naše riešenia prinášajú lepšiu transparentnosť a prístup k informáciám o výrobkoch.

Overíte si tak dôležité informácie o výrobkoch ako ich originalitu, pôvod, dátum spotreby, prísad, alergénov, certifikácií alebo iných tvrdení na produkte. Aj vďaka tomu môžeme prispievať k transparentnejšiemu obchodnému procesu a chrániť právo spotrebiteľa.

postavený na modernej technológií bez software vendorov
riešenie je prevádzkovateľné on premise/in cloud (bez ohľadu na providera)
plne v súlade s legislatívou
plne v súlade s technickými normami a štandardmi v priemysle
škálovateľný podľa individuálnych potrieb
dostupný k okamžitému nasadeniu
dostupná real time analytika
ITIL compliant
ISO compliant
  • ID Issuer
  • Router
  • Sekundárny register
  • Analytický modul

Náš jedinečný identifikátor obsahuje komplexné informácie
o výrobcovi, druhu a pôvode produktu. Hlavnou výhodou nášho riešenia je úplná kompatibilita s priemyselným a technickým prostredím zainteresovaných strán, ako aj generovanie kódu
v reálnom čase, čo umožňuje plynulý chod operácií
od výroby až po predaj konečnému zákazníkovi.

Variabilný

Dĺžka jedinečného identifikátora UID je variabilná podľa vašich konkrétnych požiadaviek alebo podľa platnej legislatívy až do 50 znakov. Pozostáva z alfanumerických znakov vrátane kapitálok a jeho štruktúra pozostáva z troch jedinečných sekvencií, ktoré sa nikdy neopakujú.

Bezpečný

Algoritmus bol vyvinutý na základe matematickej formule poprednými vedcami univerzity v Zurichu a Ženeve, overený výpočtovo na CUT Praha a STU Bratislava, vďaka čomu je pravdepodobnosť uhádnutia 10 krát menšia ako 1:biliarda.

Transparentný

Vďaka nášmu jedinečnému identifikátorovi vieme poskytnúť presné informácie o vydaných kódoch, registrovaných prevádzkach a subjektoch.

Rýchle a bezpečné informačné toky od rôznych ekonomických operátorov vzhľadom na pozíciu v obchodnom reťazci sú na základe striktných biznis pravidiel zasielané do centrálnej databázy na ich ďalšiu analýzu. Router zabezpečuje správny a korektný prenos informácií a dát, ich zatriedenie a overenie.

Ide o globálnu databázu všetkých údajov v rámci nášho systému vysledovateľnosti AUREUS.digital, ktorá umožňuje analytiku a kontrolu regulovaných reťazcov s cieľom zamedziť nelegálnemu obchodu, falšovaniu, prípadne inému nedovolenému obchodovaniu a odhaliť prípadné nedostatky, pochybenia a nechcené operácie v rámci obchodného reťazca.

Náš systém sledovateľnosti AUREUS.digital obsahuje aj centrálne riešenie sekundárneho úložiska údajov, ktoré obsahuje globálnu kópiu všetkých distribuovaných údajov. Na tomto základe je riešenie sekundárneho úložiska údajov schopné ponúknuť komplexný logický pohľad na všetky príslušné údaje založené na miestnych údajoch, ktoré by sa dali ďalej využiť prostredníctvom rôznych analýz, ako risk based analýza, detekcia podozrivého vzoru a iné.
Naše riešenie sekundárneho úložiska údajov poskytuje bezpečnú súčasť Repository Routing, ktorá tak uľahčuje bezproblémový prenos udalostí hlásených distribútormi a výrobcami cez jediný bod.

V rámci riešenia AUREUS.digital poskytujeme aj platformu na zber a analýzu dát zo všetkých procesov. Export a vzájomná korelácia dát nám poskytuje komplexný prehľad v súvislosti s výrobou a importom výrobkov podľa jednotlivých parametrov ako výrobca, dovozca, produkt, cieľový trh, trasa prepravy a podobne.

Na základe využitia dát modulárneho systému AUREUS.digital a matematických operácií dokážeme vytvárať predpovede vývoja príjmov do štátneho rozpočtu z dane z pridanej hodnoty aj zo spotrebnej dane z tabakových výrobkov. Súčasťou riešenia je aj export dát a prehľadné filtrované zobrazenie v aktívnych grafoch a diagramoch.

Kontaktujte nás

Zaujal vás tento produkt?

Kontakt