Mission critical hosting

Zabezpečujeme nielen dostupnosť vašich aplikácií a platforiem, ale neustále optimalizujeme ich výkon a bezpečnosť.

Poskytujeme serverovú infraštruktúru v klastroch, ich architektúru a údržbu ako integrálnu podporu projektov, ktoré si vyžadujú nepretržitú prevádzku. Implementáciou serverových klastrov garantujeme ochranu pred možným prerušením jednotlivých operácií alebo neželaným prienikom. Mission critical hosting zaisťuje bezproblémovú prevádzku a bezpečnosť operácií klienta. Implementáciou najmodernejších bezpečnostných protokolov, ktoré sa pravidelne aktualizujú, tak aby vyhovovali objavujúcim sa a novým hrozbám, sme schopní zaistiť bezproblémovú prevádzku klientskeho prostredia.

Ak úspech vašej spoločnosti závisí od vašich online služieb, riešením je práve služba mission critical hosting. Zabezpečujeme nielen dostupnosť vašich aplikácií a platforiem, ale neustále optimalizujeme výkon a bezpečnosť. Dôležité zmeny a optimalizácie sú vždy starostlivo pripravené, testované a implementované v úzkej spolupráci s odborníkmi.

Kontaktujte nás

Zaujala vás táto služba?

Kontakt
01
Private cloud provider
02
Mission critical hosting
03
AI monitoring 24/7/365
04
Big data
05
Enterprise cloud backup and disaster recovery
06
Managed security
07
Virtual data centres
08
Research and innovations
09
SAP IT solutions
10
Tracking and tracing solutions
11
Software development