AI monitoring 24/7/365

Buďte pripravení. Použitím technológie umelej inteligencie sme schopní predpovedať potenciálne budúce problémy a zlyhania.

Kritické systémy si prirodzene vyžadujú nepretržité monitorovanie systémom dohľadu, ktorý vyhodnocuje a zaznamenáva históriu využívania systémových zdrojov infraštruktúry. AI monitoring analyzuje dostupnosť systémových zdrojov a umožňuje podľa určených pravidiel informovať prevádzkovateľa o novej situácii, ktorá by mohla viesť k prípadnému zlyhaniu. Použitím technológie umelej inteligencie založenej na neurónových sieťach sme schopní predpovedať potenciálne budúce problémy a zlyhania služieb klienta. Proaktívne monitorovacie služby  „AI monitoring“ ponúkame prostredníctvom sledovania prerušenia výkonu siete a využívania dostupných štatistík.

Kontaktujte nás

Zaujala vás táto služba?

Kontakt
01
Private cloud provider
02
Mission critical hosting
03
AI monitoring 24/7/365
04
Big data
05
Enterprise cloud backup and disaster recovery
06
Managed security
07
Virtual data centres
08
Research and innovations
09
SAP IT solutions
10
Tracking and tracing solutions
11
Software development