Verejný sektor

Poslaním verejného sektora je slúžiť občanom a zaistiť bezpečnosť a pohodu všetkých ľudí.
Na dosiahnutie tohto cieľa je dnes nevyhnutná inovácia a kvalitná IT infraštruktúra.

Jednou z najväčších výziev je bezpečnosť ochrana dát na všetkých úrovniach verejnej správy. Pri poskytovaní verejnej služby je verejný sektor zodpovedný za veľké množstvo osobných údajov, ktoré útočníci považujú za veľmi cenné. Na ochranu kybernetickej bezpečnosti a podporu dostupnosti a kontinuity potrebujú vládne a verejné inštitúcie také IT riešenia, ktoré sú spoľahlivé a zároveň cenovo dostupné na implementáciu a správu.

Aj vďaka našim IT riešeniam a kvalifikovaným pracovníkom vám pomôžeme chrániť vaše údaje a robiť lepšie, rýchlejšie a cenovo efektívnejšie rozhodnutia, ktoré budú mať pozitívny vplyv na život ľudí v krajine.