10 krokov ako aplikovať umelú inteligenciu vo firme (1.časť)

Pre podniky sa praktická aplikácia umelej inteligencie môže prejaviť rôznymi spôsobmi v závislosti od svojich organizačných potrieb a poznatkov business intelligence – odvodených od údajov, ktoré vo firme zhromažďujete. Umelú inteligenciu môžete vyžívať od získavania dát cez podporu riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) až po optimalizáciu logistiky alebo efektívnosť sledovania a správu firemných aktív.

V tomto článku vám poskytneme niekoľko tipov od odborníkov, ktoré môžete podniknúť na integráciu umelej inteligencie do vašej firmy a zabezpečiť si tak úspech jej implementácie.

1. Zoznámte sa s umelou inteligenciou

Umelá inteligencia má takmer nevyčerpateľný potenciál. Techcode Accelerator ponúka startupom širokú škálu zdrojov prostredníctvom viacerých partnerstiev so Stanfordskou univerzitou a inými korporáciami pôsobiacimi v oblasti umelej inteligencie. Je možné využiť množstvo online informácií a zdrojov, ktoré sú k dispozícií, ktoré vám pomôžu pri oboznamovaní so základnými konceptmi umelej inteligencie. Luke Tang, generálny riaditeľ globálneho programu AI+ Accelerator spoločnosti TechCode, odporúča využiť niektoré z workshopov a online kurzov ponúkaných organizáciami ako je napríklad Udacity. Tieto workshopy a online kurzy vám pomôžu rozšíriť znalosti v oblasti prediktívnych analýz v rámci vášho podniku.

Zdroj: pexels.com

Môžete využiť viacero nasledujúcich online zdrojov (neplatených a platených):

  • Kurz Udacity – úvod do programu umelej inteligencie
  • Online prednášky Stanfordskej univerzity: Umelá inteligencia: Princípy a techniky
  • Online kurz EdXs, ponúkaný prostredníctvom Kolumbijskej univerzity
  • Open-source program Cognitive Toolkit spoločnosti Microsoft (predtým CNTK), ktorý vývojárom pomáha zvládnuť algoritmy
  • Softvérová knižnica spoločnosti Google open-source (OS) TensorFlow pre strojovú inteligenciu
  • OpenAI, otvorené odvetvie a iniciatíva zameraná na vzdelávanie v celej akademickej sfére
  • Sprievodca strojovým učením od spoločnosti MonkeyLearn

2. Identifikujte problémy, ktoré má umelá inteligencia vyriešiť

Keď sa vám podarí pochopiť základné fungovanie a prínosy umelej inteligencie pre váš podnik, môžete začať so skúmaním nových možností, ako môžu vaše existujúce produkty a služby ťažiť z umelej inteligencie. Váš podnik by mal byť schopný identifikovať konkrétne prípady, kedy vám môže využitie umelej inteligencie poskytnúť preukázateľnú hodnotu.

„Spoluprácu s podnikom začíname  prehľadom jeho kľúčových aktivít, technologických programov a znovu sa objavujúcich problémov. Našim cieľom je spolupracovať s riadiacimi pracovníkmi a prostredníctvom rôznych workshopov poukazovať na výhody, ktoré so sebou zavádzanie umelej inteligencie prináša. Špecifiká sa vždy líšia podľa odvetvia, na ktoré sa daný podnik zameriava. Napríklad ak podnik vykonáva kamerový dohľad, môže získať viacero výhod zo zapojenia umelej inteligencie.“ uzatvára Tang.

Zdroj: unsplash.com

3. Jasne si určite priority

Je veľmi dôležité vedieť posúdiť potencionálnu obchodnú a finančnú hodnotu rôznych implementácií umelej inteligencie. Musíte byť schopní previazať vaše iniciatívy priamo s ich obchodnou hodnotou. „Ak si chcete jasne určiť priority a potenciál uskutočniteľnosti musíte vedieť akú finančnú hodnotu prinášajú. Nato však potrebujete podporu a spoluprácu riadiacich pracovníkov a vrcholného manažmentu.“ hovorí Tang.

Existuje výrazný rozdiel medzi tým čo chcete dosiahnuť a tým čo je možné dosiahnuť v rámci organizačných schopností vášho podniku v určitom časovom rámci. Pred spustením plnohodnotnej implementácie umelej inteligencie by ste mali vedieť, čo je váš podnik schopný dosiahnuť z pohľadu technológií a obchodných procesov.

4. Stanovte si časový rámec

„Niekedy môžu tieto procesy trvať pomerne dlhý čas. Aby ste objavili medzery v interných schopnostiach podniku, musíte identifikovať všetky procesy, ktoré je potrebné vyvinúť skôr ako začnete s využívaním umelej inteligencie.“ konštatuje Tang.

Keď je vaša firma pripravená z organizačného a technického hľadiska, je čas začať budovať a integrovať sa.  Začnite od začiatku a majte na pamäti projektové ciele a uvedomte si, čo viete a čo neviete o umelej inteligencií. Práve v počiatočnom procese môžete prizvať externých odborníkov alebo konzultantov.

5. Pripravte pilotný projekt

Keď je podnik pripravený z organizačného a technického hľadiska, je možné začať s budovaním a integrovaním. Odborníci z oblasti implementácie umelej inteligencie do podnikových systémov odporúčajú začať s malými projektami, pri ktorých je jasný ich cieľ a pridaná hodnota.

„Na prípravu pilotného projektu nepotrebujete veľa času. Zvyčajne 2 až 3 mesiace. Cieľom je spojiť interných a externých zamestnancov a vytvoriť malý tím, ktorý nebude tvoriť viac ako 5 ľudí a dodrží časový rámec zameraný na dopredu stanovené ciele. Po dokončení pilotného projektu by ste sa mali vedieť rozhodnúť, aký prínos bude mať pre váš podnik dlhodobý projekt umelej inteligencie. Do pilotných projektov je vhodné zapojiť zamestnancov ktorí rozumejú zameraniu podniku, ale aj odborníkov na umelú inteligenciu“ uzatvára Tang.

Ak vás táto téma zaujala, môžete si prečítať ďalšie kroky ako aplikovať umelú inteligenciu vo vašej firme – 2. časť.

Zdroj:
https://www.analyticsinsight.net/successful-artificial-intelligence-programs-what-are-the-requirements/
https://www.pcmag.com/news/10-steps-to-adopting-artificial-intelligence-in-your-business

Kontaktujte nás

Napíšte nám a zistite ako vám vieme pomôcť

Kontakt