Aké sú výhody, ale aj výzvy súkromného cloudu?

Uvažujete nad tým, že prejdete vo vašej firme na súkromný cloud? Chcete si však predtým zhodnotiť všetky výhody, či výzvy, ktorým budete musieť čeliť?  V tomto článku vám prinášame prehľad výhod súkromného cloudu, ale zároveň aj výziev, na ktoré sa treba pripraviť.

Vyššia efektivita IT technológií

Mnohé z úloh, ktoré poskytujú pracovníci v rámci IT podpory je možné automatizovať a odbremeniť ich tak od viacero časovo náročných operácií. Súkromný cloud umožní konsolidáciu všetkých vašich kľúčových úloh a dát do jedného rozhrania, čo vám v konečnom dôsledku ušetrí čas, náklady a zefektívni rozhodovanie.

Zdroj: unsplash.com

Zvyšovanie automatizácie

V dnešnom svete IT technológií je skoro nemožné škálovať rôzne aplikácie bez automatizácie. Súkromný cloud umožňuje vysokú úroveň automatizácie, ktorú jednotlivé IT tímy môžu využiť na lepšie škálovanie infraštruktúry a zároveň poskytovať IT ako službu (ITaaS) a v konečnom dôsledku tak prispieť k posilneniu podnikových vývojových a obchodných tímov.

Uľahčenie prístupu k údajom a ich analýza

Každý podnik potrebuje kvalitné a spoľahlivé dáta, aby mohol napredovať v neustále sa meniacom prostredí digitálneho podnikania. Súkromný cloud zaručuje ničím nerušené sprístupnenie vyžadovaných údajov, urýchlenie analýz a je schopný zvládnuť vysoké pracovné zaťaženie a rôzne požiadavky v krátkom čase.

Zdroj: unsplash.com

Podpora tradičných aj cloudových aplikácií

Väčšina podnikov má častokrát desiatky, prípadne stovky existujúcich podnikových aplikácií, ktoré musí neustále podporovať a zároveň sa snaží investovať do cloudových aplikácií. Súkromný cloud dokáže flexibilne podporovať oba modely súčasne.

Inovácie a vyššia efektivita IT infraštruktúry

V neustále sa meniacom prostredí digitálneho podnikania je potrebné investovať veľa času a finančných zdrojov do inovácií a zvyšovania efektivity podnikových IT systémov. Súkromný cloud vďaka jednoduchším operáciám zvyšuje efektivitu IT systémov, urýchľuje vývoj nových aplikácií a šetrí náklady na IT podporu a cloudové služby.

Výzvy, ktorým čelí súkromný cloud

Je pochopiteľné, že podniky prechádzajú čoraz viac na súkromný cloud, pretože problémy s bezpečnosťou a ochranou údajov pri verejných cloudových platformách sú náročnou výzvou. Vytvorenie a prevádzka súkromnej cloudovej platformy a zostavenie komplexného systému však so sebou prináša viacero výziev, na ktoré by mali byť podnikatelia pripravení.

Zdroj: unsplach.com

Náklady

Budovanie a správa súkromného cloudu je komplikovaná, pretože zahŕňa viacero fixných, ale aj opakujúcich sa nákladov v príslušnom časovom rámci. Je nutné sa pripraviť na fakt, že podniky, ktoré sa rozhodnú využívať súkromný cloud budú zodpovedné za správu a kontrolu spojenú s hardvérovými systémami, ako aj za náklady spojené so všetkými zariadeniami, ktoré budú používané na prevádzku virtualizovanej infraštruktúry.

Čas

Prechod z verejného cloudu na súkromný cloud  je časovo pomerne náročný, pretože virtualizované výpočtové prostredia sú robustnejšie ako kedykoľvek predtým. Prechod na súkromný cloud vám zabezpečí veľkú mieru organizačnej flexibility, ale prináša so sebou prevádzkové problémy, časovú náročnosť a nákladnosť pri správe lokálneho hardvéru. Je potrebné byť trpezliví a poskytnúť vašej IT podpore a správcom počítačových sietí dostatok času na konfiguráciu a migráciu všetkých relevantných údajov. Menšie IT tými by mohli mať problém s náročnou údržbou a správou základného hardvéru.

Ak si ešte stále lámete hlavu či je súkromný cloud aj pre vás, nechajte nám správu alebo zavolajte a naši špecialisti vám veľmi ochotne poradia.

https://learn.g2.com/what-is-private-cloud

https://www.excaltech.com/private-cloud-challenges/

Kontaktujte nás

Napíšte nám a zistite ako vám vieme pomôcť

Kontakt