Ako ochrániť podnikové údaje: je čas zmeniť zaužívané prístupy

Pre správcov podnikovej IT infraštruktúry momentálne neexistuje väčšia výzva ako zabezpečenie a ochrana podnikových údajov. Napriek tomu, že zabezpečenie podnikových dát a údajov by malo byť jednoznačnou prioritou v rámci bezpečnostných opatrení, realita ukazuje, že je vo väčšine prípadov veľmi zastaralé a to napriek skutočnosti, že moderná pracovná sila je dnes čoraz viac orientovaná na prácu prostredníctvom vzdialených prístupov a cloudových služieb.

Zaužívané prístupy v ochrane podnikových údajov

Väčšina správcov počítačových sietí sa pri vytváraní stratégie na ochranu podnikových údajov zameriava na identifikáciu citlivých údajov, ktoré sa vyskytujú v interných sieťach, vymeniteľných médiách a v rámci ich podnikových cloudových služieb. Až následne sa zameriavajú na stupeň dôležitosti jednotlivých informácií a určenie, kto má v rámci jednotlivých organizácií prístup k údajom. Na základe vyššie spomenutých kritérií sa snažia zablokovať, prípadne mať kontrolu nad údajmi a dátami, ktoré opúšťajú podnikovú infraštruktúru.

Tento prístup je však zastaralý a nefunkčný, pretože v modernom podniku je k dispozícií príliš veľa údajov na efektívnu a úspešnú identifikáciu, prípadne prichádza k nesprávnemu zaradeniu informácií, pretože zamestnanci sa častokrát neriadia predpísanými klasifikačnými schémami. Napríklad v podniku, kde pracuje približne 500 zamestnancov dochádza v priebehu pol roka k viac ako 5 až 6 miliardám súborových udalostí. V prípade podobnej dátovej aktivity je takmer nemožné presne určiť kto a kedy k týmto údajom pristupuje a kam prúdia.

Zdroj: pexels.com

Ako efektívnejšie riešiť problémy v IT infraštruktúre?

Aby sme mohli komplexnejšie pochopiť ochranu podnikových údajov a efektívnejšie riešiť problémy v rámci podnikovej IT infraštruktúry musíme poznať niekoľko základných faktov o podnikových údajoch:

  • Všetky informácie a dáta sú cenné, nie len tie ktoré klasifikujeme
  • Všetci používatelia majú prístup k dátam a údajom, nie len tí privilegovaní
  • Spolupráca je konštantná a blokovanie nebude fungovať

Pre zabezpečenie maximálnej možnej úrovne ochrany podnikových údajov je preto nevyhnutné aby sa správcovia miestnych počítačových sietí najskôr vysporiadali s údajmi, ktoré vstupujú z a do podniku, pretože týchto údajov je oveľa menej a sú tak ľahšie spracovateľné a dajú sa ľahšie sprehľadniť. Pri objemovo menších dátach a súboroch môžeme jednoduchšie určiť, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť a ktoré nie.

Zdroj: pexels.com

V posledných rokoch sa neustále zvyšuje počet útokov a narušení údajov, z čoho vyplýva, že ochrana podnikových údajov nie je dostatočne dobre zabezpečená a páchatelia prišli na spôsoby ako ju efektívne obchádzať. Preto je dôležité hľadať inovatívne spôsoby, ktoré budú priamočiarejšie a efektívnejšie a nebudú založené iba na používaní staromódnej technológie správy údajov.

Potrebujete pomôcť s ochranou firemných údajov?

Potrebujete pomôcť s ochranou vašich firemných údajov? Neváhajte sa obrátiť na našich odborníkov. Zavolajte nám alebo napíšte a veľmi radi vám poradíme najefektívnejšie riešenie pre vašu firmu.

Zdroj: https://threatpost.com/enterprise-data-security-flip-established-approach/157524/

Kontaktujte nás

Napíšte nám a zistite ako vám vieme pomôcť

Kontakt