Ako sa mení podnikanie v dôsledku pandémie: digitálna transformácia podnikania

Potreba digitalizácie podnikových procesov je zrejmá už roky. Ale viete, že skutočná akcelerácia digitálnej transformácie odvetví je zapríčinená zmenou správania spotrebiteľov v dôsledku celosvetovej globálnej pandémie? Je vaša firma pripravená na nový post-covid normal?

Globálna pandémia zmenila svet zo dňa na deň. Ľudia na celom svete zostali doma mesiace. Pracovníci sú nútení pracovať na diaľku a procesy, ktoré boli závislé na ich fyzickej prítomnosti sa prakticky zastavili. Podniky sa musia vyrovnať s nástrahami novej éry digitálneho podnikania. Pandémia takisto ukázala, že podniky, ktoré sa zameriavali na digitálne inovácie sú schopné rýchlej adaptácie na novovzniknuté situácie. Zameriavajú sa pritom napríklad na digitálnu ochranu pracovných miest, dodávateľské reťazce, prípadne tokov služieb.

Za posledných 10 rokov sa spotrebitelia digitálne zdokonalili a väčšinu svojich každodenných transakcií uskutočňujú prostredníctvom digitálnych zariadení a podobnú transformáciu očakávajú aj od podnikov, bez ohľadu nato v akej oblasti pôsobia. Spotrebitelia aktívne vyhľadávajú rôzne digitálne interakcie so svojimi obľúbenými podnikmi. Niektoré odvetvia ako napríklad textilné, mediálne a zábavné podniky dosiahli vysokú úroveň digitálnej transformácie, iné naopak majú problém prijať digitálne technológie v kontaktných bodoch so svojimi koncovými spotrebiteľmi.

Zdroj: unsplash.com

Digitálny pokrok v čase pandémie

Pandémia COVID-19 tento problém však ešte prehĺbila a akcelerovala. Spotrebitelia častokrát nemajú inú možnosť ako komunikovať a nakupovať svoje obľúbené produkty elektronicky a mnohé podniky museli preto ukončiť svoju činnosť. Rýchlosť prijímania inovácií je dnes rozhodujúca. Za posledný rok sa jednotlivé podniky posunuli až o 5 rokov vpred v oblasti digitálnej podpory pre svojich koncových spotrebiteľov. Banky prešli na cloudové služby a spustili digitálny prenos informácií vo väčšej miere ako kedykoľvek predtým, potravinársky sektor sa zameriava na online objednávanie a doručovanie a školy prešli na online výučbu. Rovnaké procesy je možné pozorovať vo viacerých priemyselných odvetviach, ktoré za pár mesiacov dosiahli obrovský pokrok v oblasti digitálnej komunikácie so svojimi zákazníkmi. Z viacerých štúdií je zrejmé, že tento digitálny pokrok bude pokračovať aj po skončení pandémie nakoľko prechod na digitálne podnikanie a riešenia je dnes považovaný za bezpečnejší a prináša so sebou zvýšenie ziskov. Podniky sa budú zameriavať aj na budovanie odolnosti, automatizáciu ďalších úloh a povzbudzovanie spotrebiteľov k zachovaniu niektorých svojich nových digitálnych návykov, ktoré si vyžadujú menej osobných interakcií.

Podniky sa musia usilovať  digitalizovať svoje vnútorné procesy, produkty a služby a navrhovať zákaznícke riešenia, ktoré budú vhodné pre moderné digitálne podnikanie. Preto musí byť podnikový digitálny marketing efektívny a šitý na mieru, aby poskytoval spotrebiteľom všetky potrebné informácie a nástroje aby sa mohli dostať k svojim obľúbeným produktom. Využitie umelej inteligencie, ako aj automatizácia marketingu, vám môžu pomôcť prekonať priepasť medzi vašim kreatívnym marketingovým úsilím a tým, čo od vás zákazníci skutočne chcú a potrebujú počuť.

Zdroj: unsplash.com

Podniky potrebujú nástroje a platformy na urýchlenie ich digitálneho rastu, pretože iba moderné digitálne a informačné systémy v rámci vnútropodnikovej architektúry prispejú k meraniu neustáleho prítoku nových dát a informácií.

Flexibilné technologické platformy a architektúry

Podniky potrebujú nástroje a platformy na urýchlenie digitálneho rastu. Keď bude vaša digitálna realita v prevádzke, tieto systémy budú podporovať a umožňovať vašim tímom neustále meranie a vývoj. Pretože digitálna realita je tu z dlhodobého hľadiska. Aby boli technológie skutočným hnacím motorom inovácií a rastu, musia podniky nájsť rovnováhu medzi modernizáciou svojich existujúcich investícií a zužitkovaním nových inovácií. Škálovateľné platformy, API a flexibilné riešenia zvyšujú príjmy, flexibilitu a rýchlosť. Technológia by už nemala byť záťažou, ale konkurenčnou výhodou úspešného rozvoja vášho digitálneho podnikania.

Zdroj: unsplash.com

Digitalizácia obchodných procesov

Pretože rýchlosť a agilita sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, kľúčom k úspechu je skôr digitalizácia konkrétnych obchodných procesov, ako pokus o úplnú digitálnu úpravu vnútropodnikových technologických systémov. Jedným z príkladov by mohlo byť preskúmanie vašich webových stratégií a stratégií aplikácií, pretože to sú oblasti, ktoré umožňujú rýchly a škálovateľný vývoj a pomáhajú vám získať väčšiu kontrolu nad digitálnymi skúsenosťami vašich používateľov.

Podniky by tiež mali prehodnotiť svoj technologický plán a preskúmať plánované zlepšenia a aktualizácie svojho existujúceho softvéru, ktorý musí byť v súlade s digitálnou stratégiou, ktorú chcete aplikovať a využiť ako svoju konkurenčnú výhodu.

Výber správneho technologického partnera je jedným z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré v rámci transformácie na digitálne podnikanie urobíte.  Trhy s platformami CMS, CRM a elektronického obchodu sú široké a orientácia v rôznych ponukách môže byť výzvou. Je však dôležité zvoliť si riešenie, ktoré splní dlhodobé a krátkodobé ciele vašej spoločnosti a poskytne vám nástroje na úspech.

Potreba digitalizácie podnikových procesov je zrejmá už roky, ale skutočná akcelerácia digitálnej transformácie odvetví je zapríčinená zmenou správania spotrebiteľov v dôsledku celosvetovej globálnej pandémie. Pokrok v digitálnych zručnostiach a inováciách môže zmeniť správanie spotrebiteľov natoľko, že návrat k predošlému fungovaniu už nebude možný.

Uvažujete aj vo vašej firme nad digitálnou transformáciou? Ak hľadáte vhodného partnera, neváhajte nás kontaktovať a veľmi radi vám pomôžeme.

https://www.deptagency.com/story/how-to-navigate-the-new-digital-reality/

Kontaktujte nás

Napíšte nám a zistite ako vám vieme pomôcť

Kontakt