Je vaša firma pripravená na možné útoky súvisiace s počítačovou kriminalitou?

Naprie ktomu, že už v minulosti existovalo viacero faktorov a priamych, či nepriamych náznakov ktoré naznačovali, že veľké množstvo podnikov nie je pripravených na zhoršujúcu sa situáciu a možné útoky súvisiace s počítačovou kriminalitou, neboli zo strany riadiacich štruktúr prijaté dostatočné opatrenia na zamedzenie týmto hrozbám. Ako je vaša firma pripravená na možné útoky? Prinášame vám prehľad novodobých hrozieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Situácia v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa aj naďalej zhoršuje, nakoľko páchatelia disponujú obrovským množstvo finančného kapitálu a neustále zdokonaľujú svoje útoky na IT infraštruktúru po celom svete.

Zdroj: unsplash.com


Nové hrozby v informačných technológiách

Neustály vývoj v oblasti informačných technológií, počítačových služieb a cloudových sietí spôsobil, že veľké množstvo zamestnancov prešlo na prácu na diaľku, kde ich domáce siete nie sú chránené tak ako infraštruktúra v rámci jednotlivých podnikov. Je veľmi náročné zabezpečiť vysokú úroveň ochrany informačnej bezpečnosti a ochranu dát, nakoľko v jednej domácnosti používajú viacerí používatelia jeden počítač na prihlasovanie do firemných a školských sietí, prípadne využívajú internet na zábavu. Podniky môžu teda čeliť potencionálnym kybernetickým útokom, nakoľko členovia domácnosti sa bežne pripájajú do podnikových systémov prostredníctvom VPN s tradičnými prihlasovacími údajmi.

Automatizované útoky

Počítačová kriminalita sa však v poslednom čase zameriava aj na aktívne vyhľadávanie riaditeľov a rôznych riadiacich pracovníkov jednotlivých spoločností, ktorých identita je následne zneužitá na získanie finančných prostriedkov z účtov, prípadne vydieranie. Umelá inteligencia však rýchlo napreduje a preto bude v budúcnosti veľmi dôležité ochrániť podnikovú infraštruktúru pred plne automatizovanými a vysoko škálovateľnými útokmi. Útočníci už aj dnes používajú analýzu správania rôznych používateľov na základe umelej inteligencie a podnikajú sofistikované phishingové útoky, pri ktorých hľadajú chyby portov podnikového firewallu. 

Zdroj: unsplash.com

Veľmi dôležitým faktorom v rámci informačnej bezpečnosti a bezpečnosti informačných systémov je ochrana zariadení ako sú napríklad modemy, tlačiarne, prípadne servery, ktoré tvoria jeden z hlavných prvok komunikácie v rámci dátového centra. Zabezpečenie týchto systémov je však ľahko kompromitované a prerušované, čo môže spôsobiť ochromenie celého systému fungovania dátových centier, nakoľko sa zameriava na znefunkčnenie klimatizácií, prípadne zdrojov napájania.

Počítačová kriminalita a zameranie sa na cloudovú infraštruktúru

Sofistikovaná počítačová kriminalita sa však zameriava aj na infraštruktúru verejného a súkromného cloudu. Ohrozená môže byť napríklad výpočtová technika a informačné technológie súvisiace s ťažbou kryptomien. Cloudová infraštruktúra podniku, ktorý využíva outsourcing môže častokrát slúžiť iba ako predzvesť koordinovaného útoku na miestnu infraštruktúru. Moderné cloudové služby a informačná bezpečnosť by preto mala byť akousi kombináciou medzi cloudovými aplikáciami a miestnou infraštruktúrou.

Zdroj: unsplash.com

Kybernetické výzvy po zavedení 5G sietí

Výzvou v oblasti správy dátových sietí, informačných technológií a dátových centier prinesie aj zavádzanie 5G sietí, nakoľko rapídne zrýchlenie a dosah spojí moderné podniky viac ako kedykoľvek predtým a v prípade koordinovaného útoku môže prísť k oveľa väčšej miere reťazenia a reakcií ako v minulosti. Čoraz viac zariadení bude pripájaných online prostredníctvom internetu vecí a tak pri kolíziách a útokoch príde k oveľa väčšej konvergencií. Informačná bezpečnosť by teda mala byť na prvom mieste vďaka koordinovanejšej a efektívnejšej spolupráci medzi správcami bezpečnosti počítačových sietí a ich dodávateľmi.

V rámci modernizácie informačných technológií a kybernetickej bezpečnosti, sa čoraz viac podnikov zameriava na využitie kontajnerovej technológie, ktorá sa ešte zatiaľ nestala výrazným cieľom pre potencionálnych páchateľov kybernetických zločinov, napriek jej potencionálnej zraniteľnosti, pretože napreduje oveľa rýchlejšie sú subjekty schopné prijímať potrebné bezpečnostné opatrenia. Z dostupných štatistík je možné prísť k záveru, že je možné očakávať viaceré pokusy o narušenie údajov, ktoré sa budú snažiť o zneužitie nesprávnej konfigurácie modulu runtime.

V neposlednom rade sa musia podniky pripraviť aj na zvýšený počet útokov na ich dodávateľské reťazce a poskytovateľov technológií. Zabezpečenie dostatočnej ochrany dodávateľských reťazcov je veľmi dlhý, nákladný a náročný proces. Je však nevyhnutné sa pripraviť na výzvy spojené s útokmi proti poskytovateľom softvérov, dodávateľom technológií a ďalším tretím stranám, ktoré sú zapojené do dodávateľského reťazca.

Ochránime vaše dáta

Ak neviete či máte dostatočne zabezpečenie voči kybernetickým útokom, obráťte sa na nás a naši špecialisti vám poradia efektívne riešenie priamo pre vašu firmu.

https://www.datacenterknowledge.com/security/10-cybersecurity-threats-enterprise-it-should-watch-out-2021

Kontaktujte nás

Napíšte nám a zistite ako vám vieme pomôcť

Kontakt