Umelá inteligencia: ako postupovať pri jej aplikovaní v podnikaní?

Vývoj softvérov a IT technológií napreduje čoraz rýchlejšie. Nové možnosti v oblasti počítačových služieb sú aplikované naprieč priemyselnými odvetviami od výroby, cez postenie až financie a prinášajú so sebou zefektívnenie obchodných procesov, odbornosti a produktivity práce.

Pri zavádzaní akýchkoľvek nových algoritmov a umelej inteligencie v rámci podniku, je však veľmi dôležité mať pripravený podrobný a efektívny obchodný plán, aby sa predišlo zbytočnému zdržaniu a neefektívnemu hospodáreniu.

Aplikovanie nových procesov inteligentných algoritmov a umelej inteligencie je však náročnejšie pre malé a stredné podniky, ktoré nemajú dostatočné finančné zdroje na nasadenie a správu efektívnych programov umelej inteligencie.

Naopak veľké korporácie profitujú z obrovského množstva údajov a dát, ktoré majú k dispozícií prostredníctvom rozvoja umelej inteligencie a IT technológií a môžu tak efektívnejšie riadiť miestnu administratívnu infraštruktúru.

Zdroj: pexels.com

Všeobecne platí, že efektívne programy umelej inteligencie by mali dosahovať určitý stupeň konzistencie a prepojenosti v oblasti vedy, aplikácií a zúčastnených strán. Programy umelej inteligencie musia byť schopné tieto oblasti prepojiť. Len tak bude možné dosiahnuť spoločný cieľ, ktorý bude prínosom pre celú sieť zainteresovaných strán od investorov a manažérov až po spotrebiteľov a regulačné orgány.

Pred výberom a spustením riešení umelej inteligencie v rámci podniku vám musí byť vopred jasné,  čo môže zamýšľané riešenie poskytnúť. V rámci ušetrenia nákladov by mali podniky pristúpiť k spusteniu bezplatných skúšobných verzií, ktoré im umožnia získať lepší prehľad o riešeniach, ktoré budú šité na mieru pre ich potreby.

Až po riadnom odskúšaní bezplatných skúšobných verzií by malo prísť k zvoleniu najefektívnejšieho a technologicky najprispôsobivejšieho riešenia, ktoré bude vyhovovať úrovni informačných technológií v rámci miestnej infraštruktúry.

Zdroj: unsplash.com

V rámci integrácie do podnikových procesov je dôležité posúdiť, ktoré produkty a služby môžu z možností, ktoré ponúka umelá inteligencia najviac ťažiť a pomôcť tak správcom sietí a IT podpore riešiť vzniknuté problémy v rámci vnútorných technologických programov. Konkrétne špecifikácie sa budú líšiť podľa odvetví, v ktorom sa jednotlivé podniky pohybujú.

V momente keď je podniková infraštruktúra dostatočne pripravená z organizačného aj technologického hľadiska je možné začať uvažovať o spustení pilotných projektov, ktoré ukážu akú hodnotu bude mať využitie umelej inteligencie pre podnikanie. Na správne nastavenie a implementáciu podnikovej umelej inteligencie je potrebné spojiť znalosti externých IT odborníkov a odborníkov na umelú inteligenciu, s praxou a vedomosťami riadiacich podnikových pracovníkov.

Zdroj: unsplash.com

Pri prvotnej implementácií umelej inteligencie do podnikových procesov je vhodné začať na malej vzorke údajov, postupne zhromažďovať spätnú väzbu a na základe dosiahnutých pokrokov postupne prijímať ďalšie kroky. Všetky prijímané kroky v oblasti digitálnej transformácie a implementácie umelej inteligencie v rámci podniku je veľmi dôležité konzultovať so zamestnancami, tak aby mali pocit, že automatizácia a umelá inteligencia je nástrojom, ktorá ovplyvní ich prácu a uľahčí im ich každodenné podnikové procesy a neprispeje k ich postupnému nahradeniu.

Obráťte sa na nás

Potrebujete pomôcť v oblasti umelej inteligencie? Obráťte sa na nás.

https://www.analyticsinsight.net/successful-artificial-intelligence-programs-what-are-the-requirements/

https://www.pcmag.com/news/10-steps-to-adopting-artificial-intelligence-in-your-business

Kontaktujte nás

Napíšte nám a zistite ako vám vieme pomôcť

Kontakt